Základní informace

Pracoviště poskytuje komplex psychologických, poradenských a psychoterapeutických služeb lidem, kteří se dostali do tíživé psycho­sociální situace.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně (dle § 92 Zákona č. 100/88 Sb., v platném znění) a se zachováním přísné důvěry.

Při práci s klienty/kami jsou dodržovány etické principy, zásady neutrality a nezávislosti na jiných institucích, jsou naplňovány Standardy kvality sociálních služeb.

Podmínky poskytování služeb naleznete ZDE. Při prvním setkání svým podpisem potvrzujete, že jste  s nimi byli seznámeni a souhlasíte.

 

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně:

 

Jak dlouho trvá konzultace?

· Standardní délka konzultace s jednotlivcem je 50 min., s párem 90 minut. V individuálních případech (např. při práci s celou rodinou) je délka konzultace po domluvě dvě i více hodin.

Jak dlouho musím do poradny docházet?

· Poradenské konzultace jsou krátkodobé intervence (1–6 konzultací), které Vám mohou pomoci více se zorientovat v problémové situaci.

· Poradensko-terapeutické vedení (krátkodobé poradenství do 8 konzultací) slouží k ovlivnění akutního konfliktního stavu nebo má zastavit nějaký chronický vývoj ve vztahu. Cílem je pomoci Vám zvládat životní problémy ve vlastní režii účinněji než doposud.

Co mám dělat, když chci v poradně vystupovat anonymně?

· V tomto případě stačí, když se domluvíte na příjmu či s poradcem/poradkyní, pod jakým označením chcete být v poradně evidován/a.

Co mám dělat, když se nemůžu dostavit na domluvenou konzultaci?

· Můžete zavolat a sdělit tuto informaci pracovnici/íkovi na příjmu (který/á s Vámi případně může dohodnout jiný vhodný termín dle diáře Vašeho konzultanta/ky). Také můžete zanechat vzkaz na záznamníku, či poslat e-mail se jménem konzultující/ho v předmětu zprávy. NEMÁME MOŽNOST PŘIJÍMAT SMS!

Co mám dělat, když nejsem spokojený/á s konzultantem/kou?

· Počítáme i s případnou změnou konzultanta/ky (např. nevyhovující styl práce, změna zakázky, časová nedostupnost aj.) V každém případě se s ní/ním pokuste o tom mluvit. Je možné, že se domluvíte na tom, co vám vadí a pokusíte se to spolu změnit, nebo vám doporučí někoho jiného.

· Můžete kontaktovat pracovníka/ici na příjmu, se kterým/ou se domluvíte na dalším postupu.

Co mám dělat, když už nechci vůbec přijít na konzultaci?

· Budeme rádi, když nás o tom budete informovat a případě nám i sdělíte důvod svého rozhodnutí.

· Pokud máte domluvenou konzultaci, je potřeba ji samozřejmě včas zrušit (viz výše). Je možné se ale také domluvit na ukončení při závěrečné konzultaci.

Co mám dělat, když chci po určité době znovu navštívit Centrum?

· V případě, že se v budoucnu rozhodnete opět využít naše služby, můžete nás samozřejmě kontaktovat a domluvit si termín konzultace. O vaší předešlé spolupráci s poradnou nás informujte.

 

Podmínky pro (ústní či písemné) ukončení dohody ze strany poskytovatele:

 

· pokud služba požadovaná klientem/klientkou přesahuje cílovou skupinu (viz Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb)

· poradce/poradkyně není v dané problematice klientovi/klientce již kompetentní pomoci a doporučí mu/jí jinou formu pomoci případně jinou navazující instituci

· při aktuální či trvalé indispozici poradce/kyně

· objeví-li se ve vztahu poradce/poradkyně  klient/ka kontraindikace (např. poradce/kyně s různých důvodů nedokáže vytvořit či udržet fungující pracovní spojenectví a následně předá klienta/ku v rámci poradny nebo zcela mimo ni)

· klient/ka porušuje dohodu o spolupráci (např. se 2x bez předchozí omluvy nedostaví na sjednanou konzultaci, nebo není možné se např. během párových konzultací vyvarovat slovních útoků)

· pokud je klient/ka souběžně i v jiném terapeutickém procesu

 

 

 

 

Klienti a klientky jsou podporováni/y k vyjádření názoru a jsou zplnomocňováni/y k spolupodílení se na využívání nabízených služeb. Vždy se můžete obrátit na svého poradce či poradkyni nebo sociální pracovnici.

Velmi uvítáme, když klienti/ky vyplní hodnotící dotazník umístěný v čekárně a budou se tak podílet na zkvalitnění poskytovaných služeb. Stejně můžete vyjádřit i své názory a připomínky.

Další informace najdete na webové stránce www.poradnaprahazv.eu a v našich Standardech kvality sociálních služeb.