Co můžete očekávat

Centrum je odborné psychologické pracoviště zaměřené na poskytování pomoci a podpory klientům/kám při hledání řešení v obtížných životních situací. Tato podpora a pomoc je směřována především k lepšímu porozumění dané situaci a jejímu řešení vlastními silami a přirozenými zdroji. Posláním pracoviště je předcházet možným „neadekvátním“ řešením vztahových problému, pomáhat řešit tyto problémy a omezovat důsledky zátěžových situací.

 

Klient/ka má být zplnomocněn/a k tomu, aby pomocí vlastních sil a zdrojů dokázal/a účinně řešit své problémy tak, aby bylo zachováno jeho/její  zdraví a pohoda. Podporujeme adaptivní vyrovnávací strategie klientů/ek k řešení jejich životní situace či zmírnění jejího možného negativního dopadu na jejich zdraví v celé jeho bio-psycho-sociálně-spirituální jednotě. Člověk má využívat svých přirozených zdrojů, aby mohl žít nezávisle a v kontaktu s ostatními a mohl zůstat rovnocenným členem společnosti.

 

· budeme maximálně respektovat Vaši osobnost a specifika vztahu

· můžeme Vám nabídnout bezpečný a neutrální prostor pro (individuální, párové i rodinné) konzultace

· umožníme Vám ventilovat, sdílet a zpracovat pocity spojené se zátěžovými situacemi

· zvážíme spolu alternativy, abyste se mohli lépe rozhodnout

· probereme možnosti, které Vás možná nenapadly

· lépe se zorientujete v situaci a ve vztahovém „propletenci“ (pomůžeme Vám rozpoznat jádro problému)

· můžete porozumět souvislostem svých potíží

 

V případě potřeby doporučíme další odborná pracoviště a služby (psychoterapeutické, právní, dětské psychology/žky, sexuologická nebo psychiatrická pracoviště, krizová nebo intervenční centra aj.)