Nabízíme

Komplexní odborné psychologicko-poradenské

služby formou individuálních, párových

a rodinných konzultací.

 

· psychologické poradenství (1 - 6 konzultací)

· sociálně právní poradenství

· poradensko-terapeutické intervence (6—8 konzultací)

· poradensko-terapeutické vedení

 

Základním principem námi poskytovaných služeb je zachování důstojnosti klientů/ek. Služby v rámci rovného zacházení poskytujeme s respektem k jejich etnickému původu, genderové identitě, věku, sexuální orientaci, sociálnímu zařazení či náboženskému přesvědčení apod.

 

Ve spolupráci s dalšími institucemi (Oddělení sociálně právní ochrany dětí, soudy aj.) zajišťujeme dlouhodobější poradensko-terapeutické vedení za účelem úpravy kontaktu rodičů s dětmi před rozvodem a po něm.

 

Příjmová místnost — místnost sociálních pracovnic: