Personální obsazení Poradny

leden 2018

 

PhDr. Renata Mimochodkovávedoucí pracoviště, psycholožka - certifikovaná manželská a rodinná poradkyně I. stupně, psychoterapeutka

Mgr. Václav Chytrý poradenský psycholog a psychoterapeut

PhDr. Alena Obeidová dětská a poradenská psycholožka, psychoterapeutka, členka Asociace supervizorů ve školství

Mgr. Jiří Procházka poradenský psycholog (2006), certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně (2013). Asociaci manželských a rodinných poradců České republiky jsem předsedou oblasti Střední Čechy (2012) a tajemníkem v Prezidiu Asociace (2016). Na UK v Praze jsem studoval gender a sexualitu, jsem členem Genderové expertní komory ČR (2015). Jsem držitelem licence pro práci s autorskou Sadou projektivních koláží M. Huptycha.

Mgr. Ludmila Stehlíková psycholožka - certifikovaná manželská a rodinná poradkyně II. stupně,  psychoterapeutka, supervizorka pro manželské a rodinné poradenství

 

Mgr. Helena Chvalová sociální pracovnice,  zástupkyně vedoucí pracoviště

Markéta Jenčková, DiS. sociální pracovnice