Textové pole:

Poradenské služby poskytujeme od roku 1979. Jsme příspěvková organizace Středočeského kraje (od 1. 1. 2003). Od 1. 1. 2011 se jednotlivé Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zřizované Středočeským krajem sloučily a v roce 2012 byl náš název změněn na Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pracoviště Praha západ-východ.

 

Textové pole: Příjem nových klientů po předchozím objednání:
			Pondělí 	09:00 – 12:00 	15:00 – 17:00
			Středa  	10:00 – 12:00 	14:00 – 17:00

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně

 

Zachováváme důvěrnost informací a povinnou mlčenlivost

(s výjimkou trestných činů na něž se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost)

 

Máte právo vystupovat v kontaktu s centrem Anonymně

 

přístup do centra je bezbariérový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čekárna

                                              IČO: 71209948 | (nepřijímáme SMS)

                                              centrumpsp-prahazv@seznam.cz | www.poradnaprahazv.eu | Facebook

čekárna